De Tao

‘Om kennis te vergaren, leer je elke dag bij, maar om wijsheid op te doen, leer je af.’ Ik kan me herinneren dat ik in de vijfde zat toen ik deze quote voor het eerst las. Met geschiedenis behandelden we in een tiental lessen de historie van China en zoomden we in op het taoïsme, een Chinese levensfilosofie die ruim 2500 jaar bestaat.
Naast het feit dat het me aan het denken zette over het verschil tussen kennis en wijsheid, leerden we tijdens deze lessen ook meer over onze geschiedenisdocente, die vol enthousiasme haar passie voor het taoïsme wist over te dragen. Ze bracht het in verband met de sport Tai Chi die ze regelmatig beoefent, en deed daarbij rustgevende ademhalingstechnieken voor. Ook vertelde ze ons over de betekenis van de Tao.
Wanneer je naar het Chinese karakter voor dit begrip kijkt, zie je onderaan het teken een lijn die iets verraadt over de strekking van het woord. Hoewel het in principe niet te vertalen is, is een handzame betekenis het pad of de weg. Het refereert naar het pad dat de mens aflegt, zonder verzet (wu wei) en in balans met de natuurwetten, zoals de yin en yang.
Terwijl ik dit schrijf, besef ik dat de lessenreeks over China best lang was, maar dat het deel over het taoïsme niet uit het boek kwam. Onze docente was er vanuit haar eigen interesse over begonnen. Grappig genoeg is dit ook het onderdeel uit de reeks dat me het meest is bijgebleven. Het feit dat mevrouw Becker ons een pad toonde dat ze zelf had bewandeld, was voor mij een uitnodiging tot verdieping. Sterker nog, zeven jaar later lees ik nog steeds regelmatig over deze mooie filosofie.
Daarnaast heeft ze me ook op een andere manier geïnspireerd. Nu ik zelf lesgeef, besef ik dat er verschillende dynamieken zijn waarin kennis kan worden overgedragen. Over het algemeen doen we als docent ons best om informatie uit de methode zo helder mogelijk naar een lesvorm te vertalen. De magie gebeurt echter wanneer kennis bezield wordt door de ervaring en passie van een docent. Het creëert ontvankelijkheid en maakt de lessen persoonlijk. De perfecte dynamiek om naast kennis, wellicht ook wijsheid te kunnen delen.

Reacties zijn gesloten.

Create a website or blog at WordPress.com

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: