(Ver)vreemde Talen

La bouteille flotte sous le pont. Oeps, dat was voor de meesten vast niet verstaanbaar, laat ik opnieuw beginnen: The bottle floats under the bridge. Hoewel beide zinnen verwijzen naar een fles die onder een brug drijft, roepen ze – volgens de cognitief-taalkundige Talmy – in het Frans en in het Engels verschillende beelden op. Hij ontdekte dat men bij het horen van de Engelse zin over het algemeen denkt aan een bewegende fles, terwijl het Frans een statischer beeld oproept.
De link tussen taal en psychologie is erg boeiend. Neem het idee dat een taal onlosmakelijk verbonden is met iemands wereldbeeld, waarvan het bovenstaande een voorbeeld is. Tijdens mijn stage aan de taalkundige afdeling van het Internationaal Gerechtshof, vond ik het interessant om te ontdekken dat dit ook daar relevant is.
Het Frans en het Engels zijn de officiële talen van het hof en zijn allebei verbonden aan verschillende rechtssystemen, het civiele recht en het common law-systeem. Als enkel het Engels of het Frans gebruikt zou worden in de organisatie, zou dat, volgens de Griffier, ten koste gaan van de kwaliteit van de juridische besluitvorming. Beide talen zijn namelijk voertuigen van verschillende (al dan niet juridische) concepten, die elkaar aanvullen en zo leiden tot nieuwe inzichten.
In feite wordt een dergelijke notie van verbreding wel vaker gelinkt aan taalverwerving. Zo ook in het Manifest Buurtalen, dat is opgesteld om de teloorgang van het Duits en het Frans in Nederland tegen te gaan. In de eerste instantie wordt daarin uitgebreid ingegaan op het economische nut van de beheersing van deze vreemde talen. Duitsland, België en Frankrijk zijn immers belangrijke handelspartners van Nederland. Vervolgens wordt genoemd dat het leren van de talen ook bij zou dragen aan de verbreding van het eigen perspectief.
Het feit dat er over het algemeen vooral vanuit een economische invalshoek wordt geredeneerd, hangt mijns inziens wellicht samen met de beschreven teloorgang. Het leren van het Duits en het Frans vergt veel toewijding. Wanneer er voornamelijk sprake is van extrinsieke motivatie, ben je eerder geneigd te denken: ‘Met het Engels red ik het ook wel’. Stilstaan bij besef dat het leerproces je kijk op de wereld kan veranderen en zo bijdraagt aan je persoonlijke ontwikkeling, zorgt juist voor de onmisbare intrinsieke motivatie.

GEPUBLICEERD OP 23 MEI 2018 LEIDSCH DAGBLAD©

Reacties zijn gesloten.

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: